Spremnici tople vode. Komfor tople vode za svaku potrebu

Viessmann sa spremnicima tople vode Vitocell nudi komforno rješenje za opskrbu s toplom vodom. Potreba za toplom i vrućom vodom je veoma različita, a ovisi s jedne strane o broju mjesta za ispuštanje vode te s druge strane o načinu upotrebe vode. Na primjer: u hotelu ili velikom apartmanskom naselju posebno ujutro kontinuirano na raspolaganju mora stajati velika količina vode za tuširanje. I na koncu, spremnik tople vode treba i onda isporučiti dovoljno vode kada se na različitim mjestima u zgradi istovremeno ispušta topla voda.

Vitocell 100-B

* Čelični spremnik zaštićen od korozije, sa pocakljenjem Ceraprotect. Dodatna katodna zaštita preko magnezijske anode, anoda sa stranom strujom se isporučuje kao pribor. * Zagrijavanje čitavog sadržaja vode preko ogrjevne spirale postavljene duboko do dna spremnika. * Visoki komfor tople vode brzim, jednakim zagrijavanjem zbog veliko dimenzionirane ogrjevne spirale. * Mali gubici topline zbog učinkovite sveobuhvatne toplinske izolacije (bez FCKW-a). * Za bivalentno zagrijavanje pitke vode u spoju sa sunčevim kolektorima i kotlom. Toplina sunčevih kolektora predaje se preko donje ogrjevne spirale pitkoj vodi. Kod monovalentnog zagrijavanja pitke vode sa jednom toplinskom crpkom – serijsko povezivanje obje ogrjevne spirale. * Za lakše unošenje je Vitocell-B 100 sa 400 odn. 500 litara volumena opremljen sa rastavnom toplinskom izolacijom od meke PUR pjene. * Po želji se može isporučiti odn. dodatno ugraditi električni grijač.

Vitocell_100_B

Vitocell 100-H

Čelični spremnik zaštićen od korozije, sa pocakljenjem Ceraprotect. * Dodatna katodna zaštita preko magnezijske anode, anoda sa stranom strujom se isporučuje kao pribor. * Zagrijavanje čitavog sadržaja vode preko ogrjevne spirale postavljene duboko do dna spremnika. * Visoki komfor tople vode brzim jednakim zagrijavanjem zbog veliko dimenzioniranih grijaćih površina. * Mali gubici topline zbog učinkovite sveobuhvatne toplinske izolacije (bez FCKW-a).

Vitocell_100_H

Vitocell 100-L

Čelični spremnik zaštićen od korozije s pocakljenjem Ceraprotect. Dodatna katodna zaštita preko magnezijske zaštitne anode, anoda sa stranom strujom isporučiva kao pribor. * Lagani transport zbog niske težine i toplinske izolacije od mekane PUR pjene koja se može skinuti. * Mali gubici topline zbog visokovrijedne sveobuhvatne toplinske izolacije (bez FCKW‐a). * Bez kritičnih zona klica zahvaljujući potpunom zagrijavanju čitavog volumena vode. * U spoju sa setom izmjenjivača topline Vitotrans 222 (pribor) kao sustav za punjenje spremnika posebno prikladan za kombinaciju s plinskim kondenzacijskim kotlovima. * Pravocrtno punjenje spremnika čak i pri kliznoj temperaturi polaznog voda. * Vitotrans 222 koji se sastoji od pločastog izmjenjivača topline, crpke za punjenje spremnika i crpke ogrjevne vode isporučiv kao pribor. * Električni grijač i čahura za punjenje za upotrebu u spoju s toplinskim crpkama isporučivi kao pribor.

Vitocell_100_L

Vitocell 100-E

U sustavima za grijanje sa dva ili više proizvođača topline i više trošila topline višestruko primjenjivo preko više priključaka polaznog i povratnog voda kao i dodatno tri priključka za mjerna mjesta. Prikladno osobito u spoju sa solarnim sustavima, toplinskim crpkama i kotlovima na kruto gorivo. * Sa 200 litara volumena kao pribor za Vitocal 300 sustave grijanja toplinskim crpkama * Eksploatacija solarnih instalacija, toplinskih crpki, itd. Kotao na kruto gorivo neovisan o aktualnoj potrebnoj toplini - prekomjerna toplina se akumulira * Mala emisija štetnih plinova kod kotlova na kruto gorivo korištenjem pogona pod punim opterećenjem i u ljetnim i u prijelaznim mjesecima * Mali gubici topline zbog visokovrijedne sveobuhvatne toplinske izolacije (bez FCKW-a)

Vitocell_100_E

Vitocell 100-U

Rješenje za povoljno zagrijavanje PTV-a u spoju sa solarnim kolektorima i kotlom za grijanje Stojeći spremnik PTV-a grijan iznutra, od čelika, s pocakljenjem Ceraprotect. S dvije ogrjevne spirale, preko donjeg izmjenjivača topline slijedi zagrijavanje preko sunčevih kolektora, preko gornje po potrebi dodatno zagrijavanje preko kolta za grijanje. Alternativno s električnim grijačem. Sa ugrađenim Solar-Diviconom, integriranim cjevovodom i Vitosolicom 100. Pregled prednosti: * Bivalentni spremnik PTV-a kompletno opremljen za brzi i jednostavno povezivanje solarnih instalacija za zagreijavanje pitke vode. * Čelični spremnik zaštićen od korozije s pocakljenjem Ceraprotect. Dodatna katodna zaštita preko magnezijske anode; anoda sa stranom strujom isporučuje se kao pribor. * Jednostavna i brza montaža - grupa crpki, cjevovodi, armatura za punjenje, solarna regulacija, dva termometra spremnika i odvajač zraka su integrirani u jednom kućištu, postavljenom na spremnik. * Integrirana armatura za punjenje olakšava ispiranje i pražnjenje solarne instalacije. * Sve komponente su međusobno usklađene i spremne za priključenje. Time se jamči jednostavna i brza instalacija. * Zagrijavanje čitavog volumena vode preko ogrjevne spirale koja vodi duboko do dna spremnika. * Visoki komfor tople vode zahvaljujući brzom, ravnomjernom zagrijavanju preko veliko dimenzionirane ogrjevne spirale. * Neznatni gubici topline zahvaljujući visokoučinkovitoj sveobuhvatnoj toplinskoj izolaciji (bez FCKW-a). * Po želji se može isporučiti odnosno dodatno ugraditi električni grijač.

Vitocell_100_U

Vitocell 100-V

Čelični spremnik zaštićen od korozije, sa pocakljenjem Ceraprotect. Dodatna katodna zaštita preko magnezijske anode, anoda sa stranom strujom se isporučuje kao pribor. * Zagrijavanje čitavog sadržaja vode preko ogrjevne spirale postavljene duboko do dna spremnika. * Visoki komfor tople vode brzim, jednakim zagrijavanjem zbog veliko dimenzionirane ogrjevne spirale. * Mali gubici topline zbog visokoučinkovite sveobuhvatne toplinske izolacije kod 160, 200 i 300 litara od poliuretanske tvrde pjene (bez FCKW-a) odn. kod 500, 750 i 1000 litara volumena od mekane PUR pjene. * Univerzalno primjenljiv – za velike potrebe za pitkom vodom može se kombinirati više spremnika PTV-a Vitocell-V100 preko sabirnih vodova u baterije spremnika. * Po želji se električni grijač može isporučiti odn. dodatno ugraditi (300 do 1000 litara volumena). * Zbog lakšeg unošenja, Vitocell-V 100 od 500 litara volumena je opremljen mekanom PUR pjenom koja se posebno isporučuje. * Spremnik PTV-a sa 160, 200 i 300 litara volumena isporučljiv i u bijeloj boji.

Vitocell_100_V

Vitocell 100-V

Emajlirani iznutra grijan spremnik PTV-a za azgrijavanje pitke vode u spoju s toplinskim crpkama, kotlovima, zidnim uređajima i/ili solarnim sistemima odn. električnim grijačem. Prikladno za instalacije prema DIN 1988, EN 12828 i DIN 4753. Pregled prednosti: * Čelični spremnik zaštićen od korozije s Ceraprotect pocakljenjem. Dodatna katodna zaštita zbog magnezijske anode; anoda sa stranom strujom isporučuje se kao pribor. * Zagrijavanje čitavog sadržaja vode preko ogrjevne spirale postavljene duboko do dna spremnika. * Visoki komfor tople vode brzim, jednakim zagrijavanjem zbog veliko dimenzionirane ogrjevne spirale. * Mali gubitak topline zbog visokoučinkovite sveobuhvatne toplinske izolacije od mekane PUR pjene – ista se može skinuti radi lakšeg unošenja. * Po želji se mogu povezati do dva elektro grijača i solarna instalacija (preko vanjskog seta izmjenjivača topline).

Vitocell_100_V_2

Vitocell 140-E

S novim akumulacijskim spremnikom Vitocell 140-E Viessmann nudi osobito efikasnu mogućnost za spoj sa solarnim instalacijama kao potpora grijanju. Pregled prednosti: * Pojednostavljena instalacija zahvaljujući integraciji solarnog izmjenjivača topline. Nije potrebna dodatna crpka. * Optimiranje priključnog rasporeda radi povezivanja većeg broja proizvođača topline, uključujući i toplinske crpke i kotlove na kruta goriva. * Moguće zagrijavanje pitke vode preko posebnog modula svježe vode za Vitocell 140‐E. * Mogućnost integriranja električnog dodatnog grijanja po izboru.

Vitocell_140_E

Vitocell 160-E

Akumulacijski spremnik za ogrjevnu vodu u spoju sa solarnim sustavima, toplinskim crpkama i kotlovima na kruto gorivo. S ugrađenom ogrjevnom spiralom za priključak na sunčeve kolektore i s uređajem za punjenje po slojevima. Izvedba prema DIN 4753. Sistem punjenje po slojevima Poboljšanje solarnog dobitka zahvaljujući dodatnom uređaju za punjenje po slojevima, Vitocell 160‐E na taj način brže iskorištava solarnu energiju u gornjem području spremnika. Pregled prednosti: * Pojednostavljena instalacija zahvaljujući integraciji solarnog izmjenjivača topline. Nije potrebna dodatna crpka. * Optimiranje priključnog rasporeda radi povezivanja većeg broja proizvođača topline, uključujući i toplinske crpke i kotlove na kruta goriva. * Poboljšanje solarnog dobitka zahvaljujući dodatnom uređaju za punjenje po slojevima ‐ na taj način brže iskorištavanje solarne energije u gornjem području spremnika. * Moguće zagrijavanje pitke vode preko posebnog modula svježe vode za Vitocell 160‐E. * Mogućnost integriranja električnog dodatnog grijača po izboru.

Vitocell_160_E

Vitocell 300-B

Pregled prednosti: * Dugotrajno korištenje zbog spremnika otpornih na koroziju od visokovrijednog nehrđajućeg plemenitog čelika. * Higijenski čist zahvaljujući visokoj kvaliteti površine. * Nisu potrebne zaštitne anode kao dodatne mjere za zaštitu od korozije, time ne nastaju dodatni troškovi. * Zagrijavanje čitavog sadržaja vode preko grijaće površine postavljene do dna spremnika. * Visoki komfor tople vode brzim, jednakim zagrijavanjem zbog velikih grijaćih površina. * Mali gubici topline zbog učinkovite sveobuhvatne toplinske izolacije. Kod 300 litara volumena od tvrde PUR pjene (bez FCKWa), kod 500 litara volumena od meke pjene. * Za bivalentno zagrijavanje pitke vode u spoju sa sunčevim kolektorima i kotlom. Toplina sunčevih kolektora predaje se preko donje ogrjevne spirale pitkoj vodi. Kod monovalentnog zagrijavanja pitke vode sa jednom toplinskom crpkom – serijsko povezivanje obje ogrjevne spirale. * Za lakše unošenje je Vitocell-B 300 sa 500 litara volumena opremljen sa rastavnom toplinskom izolacijom od PUR-meke pjene.

Vitocell_300_B

Vitocell 300-H

Pregled prednosti: * Dugotrajno korištenje zbog spremnika otpornih na koroziju od visokovrijednog nehrđajućeg plemenitog čelika. * Higijenski čist zahvaljujući visokoj kvaliteti površine. * Nisu potrebne zaštitne anode kao dodatne mjere za zaštitu od korozije, time ne nastaju dodatni troškovi. * Zagrijavanje čitavog sadržaja vode preko grijaćih površina postavljenih do dna spremnika. * Visoki komfor tople vode brzim jednakim zagrijavanjem zbog veliko dimenzioniranih grijaćih površina. * Mali gubici topline zbog učinkovite sveobuhvatne toplinske izolacije (bez FCKW-a). * Visokoučinkovita sveobuhvatna toplinska izolacija od poliuretanske tvrde pjene (bez FCKW-a)

Vitocell_300_H

Vitocell 300-V

Pregled prednosti: * Dugotrajno korištenje zbog spremnika otpornih na koroziju od visokovrijednog nehrđajućeg plemenitog čelika. * Higijenski čist zahvaljujući visokoj kvaliteti površine. * Nisu potrebne zaštitne anode kao dodatne mjere za zaštitu od korozije, time ne nastaju dodatni troškovi. * Zagrijavanje čitavog sadržaja vode preko grijaćih površina postavljenih do dna spremnika. * Visoki komfor tople vode brzim jednakim zagrijavanjem zbog veliko dimenzioniranih grijaćih površina. * Mali gubici topline zbog učinkovite sveobuhvatne toplinske izolacije (bez FCKW-a). * Lagani transport zbog svoje niske težine i povoljnih mjera. * Univerzalno primjenljiv – za velike potrebe za pitkom vodom može se kombinirati više Vitocella-V 300 spremnika PTV-a preko sabirnih vodova u baterije spremnika. * Radi lakšeg unošenja, Vitocell-V 300 (500 litara) opremljen je s rastavnom toplinskom izolacijom od PUR-meke pjene. * Spremnik PTV-a sa 160 i 200 litara volumena isporučljiv i u bijeloj boji. * Vitocell-V 300, tip EVA, grijan izvana

Vitocell_300_V

Vitocell 300-W

Spremnik PTV-a za visoke zahtjeve - od visokolegiranog nehrđajućeg čeilka Vitocell 300-W u kombinaciji s našim zidnim uređajima nudi najviši komfor tople vode kako u ekonomskom tako i u higijenskom smislu. Pregled prednosti: * Čelični spremnik zaštićen od korozije s Ceraprotect pocakljenjem. Dodatna katodna zaštita zbog magnezijske anode; anoda sa stranom strujom isporučuje se kao pribor. * Zagrijavanje čitavog sadržaja vode preko ogrjevne spirale postavljene duboko do dna spremnika. * Visoki komfor tople vode brzim, jednakim zagrijavanjem zbog veliko dimenzionirane ogrjevne spirale. * Mali gubici topline zbog učinkovite sveobuhvatne toplinske izolacije (bez FCKW-a). * Vitocell-W 100, tip CWG, zidni. * Vitocell-W 100, tip CUG, kao postolje, s plaštom spojnih vodova (pribor). * Vitocell-W 100, tip CVA, stojeći na podu. * Vitocell-W 100, tip CVB, stojeći na podu, za bivalentni pogon. * Zidni plinski uređaj sa zidnim spremnikom od 80 litara (Vitocell-W 100, tip CWG) * Vitocell-W 100, kao postolje, tip CUG

Vitocell_300_W

Vitocell 340-M

Vitocell 340-M multivalentan međuspremnik ogrjevne vode s integriranim zagrijavanjem pitke vode. Ovaj multivalentni međuspremnik objedinjuje više funkcija u jednom uređaju. Pogodan za instalacije grijanja s više proizvođača topline. Uz uljne ili plinske kotlove može se također spojiti s kotlovima na kruto gorivo, toplinskim crpkama i solarnim sustavima. Pregled prednosti: * Vitocell 340-M – kombinacija međuspremnika ogrjevne vode i spremnika PTV-a. * Za instalacije grijanja sa više proizvođača topline. Osobito odgovarajući u spoju sa Viessmann solarnim sustavima za zagrijavanje pitke vode i pomaganje grijanja. * Zbog priključaka na različitim visinama moguće je korištenje različitih proizvođača topline, npr. kotao na čvrsto gorivo ili toplinska crpka. Na slaganje temperature u slojeve se ne utječe. * Mala postavna površina i jednostavna montaža – Vitocell 340-M je spremnik pitke vode i međuspremnici u jednom uređaju. * Vitocell 340-M : Elastično i bez naprezanja u čeličnom spremniku integrirana savitljiva cijev pitke vode od visokolegiranog nehrđajućeg čelika. * Optimalno iskorištenje solarne energije zbog dobrog prijenosa topline u donjem području preko velike površine izmjenjivača topline savitljive cijevi pitke vode. * Vitocell 340-M (tip SVK) – Multivalentan međuspremnik ogrjevne vode sa integriranim zagrijavanjem pitke vode

Vitocell_340_M

Vitocell 360-M

Vitocell 360-M je multivalentan međuspremnik ogrjevne vode sa sustavom za punjenje po slojevima i integriranim zagrijavanjem pitke vode.Ovaj multivalentni međuspremnik objedinjuje više funkcija u jednom uređaju. Pogodan za instalacije grijanja s više proizvođača topline. Uz uljne ili plinske kotlove može se također spojiti s kotlovima na kruto gorivo, toplinskim crpkama i solarnim sustavima. Pregled prednosti: * Vitocell 360-M – kombinacija međuspremnika ogrjevne vode i spremnika PTV-a. * Za instalacije grijanja sa više proizvođača topline. Osobito odgovarajući u spoju sa Viessmann solarnim sustavima za zagrijavanje pitke vode i pomaganje grijanja. * Zbog priključaka na različitim visinama moguće je korištenje različitih proizvođača topline, npr. kotao na čvrsto gorivo ili toplinska crpka. Na slaganje temperature u slojeve se ne utječe. * Mala postavna površina i jednostavna montaža – Vitocell 360-M je spremnik pitke vode i međuspremnik u jednom uređaju. * Vitocell 360-M: Elastično i bez naprezanja u čeličnom spremniku integrirana savitljiva cijev pitke vode od visokolegiranog nehrđajućeg čelika. * Optimalno iskorištenje solarne energije zbog dobrog prijenosa topline u donjem području preko velike površine izmjenjivača topline savitljive cijevi pitke vode. * Vitocell 360-M: Uređaj za punjenje po slojevima se brine o uključivanju solarne energije na osnovu temperature, a time zagrijana pitka voda brzo stoji na raspolaganju.

Vitocell_360_M

Kontaktirajte nas +387 34 352 099

Toplina Vašeg doma naša je misija.

Copyright © 2018 TERMIKA d.o.o. All Rights Reserved