Solarni sustavi pločasti i cijevni kolektori VITOSOL

Toplina od sunca: Besplatna energija Sigurno je jedno: Sunce nam ne šalje račun za utrošenu energiju. Solarna energija je dakle besplatna. I djelotvorna – iako na našim geografskim prostorima često vremenske prilike nisu za to prikladne. Solarni sustavi Viessmann sa učinkovitim kolektorima i usklađenim sistemskim komponenta, štede u prosjeku godišnje 50 do 60% na energiji utrošenoj za zagrijavanje pitke vode. U ljetnim mjesecima solarna energija je dovoljna čak za potpuno zagrijavanje pitke vode. Na taj se način osjetno smanjuju troškovi za ulje ili plin, a vi ste neovisni od fosilnih energenata. Solarni kolektori su prikladni ne samo za zagrijavanje pitke vode, nego dodatno i za zagrijavanje ogrjevne vode. U prijelazno godišnje doba na taj način solarni sustav može podržavati i grijanje prostora.Time se dodatno smanjuje potrošnja ulja i plina.

Vitosol 100-F

Vitosol 100-F je ekonomična serija pločastih kolektora koja nudi visoku učinkovitost i kvalitetnu konstrukciju po povoljnoj cijeni. Idealan je za svaki solarni sistem osobito za zagrijavanje potrošne tople vode ili zagrijavanje bazenske vode.

Pregled prednosti: * Cijenom atraktivan pločasti kolektor. * Univerzalno primjenjiv za montažu na krov i slobodnu montažu, može se montirati okomito i vodoravno. Paralelno se može spojiti do 10 kolektora. * Visoki stupanj učinkovitosti zbog selektivno prevučenog apsorbera i poklopca od solarnog stakla postojanog na tuču. * Trajno brtvljenje i visoka stabilnost zbog okolno svinutog aluminijskog okvira i izravno izvedenog zabrtvljenja ploče. * Stražnja stijenka od pocinčanog čeličnog lima sigurna je od proboja i otporna na koroziju. * Viessmann pričvrsni sustav jednostavan je za montažu, opremljen statički ispitanim sastavnim dijelovima od plemenitog čelika i aluminija, otpornih na koroziju – jedinstven za sve Viessmann kolektore. * Brzo i sigurno priključenje kolektora zbog fleksibilnih utičnih spojnika spiralne cijevi od plemenitog čelika.

Vitosol_100_F

Vitosol 200-F

Vitosol 200-F se dokazao kao pločasti kolektor kroz visoki stupanj djelovanja i atraktivan odnos cijene i učina. Vitosol 200-F se već dugi niz godina dokazao kao vrhunski pločasti kolektor te je dodatno poboljšan i zahvaljujući smanjenoj masi jednostavniji je za montažu. Visoka kvaliteta se odražava kroz stalan i siguran rad, dugovječnost i visok stupanj učinkovitosti.

Dugoročno efikasan Visoko selektivan Sol-Titan naneseni sloj efikasno iskorištava sunčano zračenje i doseže visoki stupanj djelovanja. Kućište Vitosol-200-F se sastoji od kružno savijenih aluminijskih okvira bez kosih rezova i oštrih rubova. Zajedno sa bešavno izvedenim, na vremenske uvjete i UV-zračenje otpornim ubrtvljenim staklom i protiv proboja sigurnim stražnjim zidom od aluminijskog lima, brine o dugovječnosti i dugotrajnoj visokoj opskrbi energijom. Atraktivan dizajn, individualan odabir Učinite Vaše kolektore dizajnerskim elementom uobličenje krova. Vitosol 200-F kolektori mogu se integrirati u krov. Pokrivni okviri rubova (mogu se dobiti kao pribor) se pri tome brinu za harmoničan prijelaz između kolektorske površine i krova. Okviri i pokrivači rubova se serijski isporučuju u smeđoj boji (RAL 8019). Po želji se okvir može isporučiti u svim drugim RAL bojama. Po mjeri za svaku potrebu Sa apsorbcijskim površinama od 2,3 m2 odnosno 4,76 m2 pločaste kolektore Vitosol 200-F moguće je optimalno podesiti i prilagoditi određenoj potrebi za energijom. Kolektori se mogu postaviti vodoravno ili okomito. Pametna montaža štedi vrijeme i novac Vitosol 200-F je posebno lako montirati. Mala težina kolektora od 45 kg olakšava transport na krov i montažu. Brzo i sigurno priključenje kolektora moguće je zbog fleksibilnih utičnih spojnika spiralne cijevi od plemenitog čelika. Pregled prednosti: * Učinkoviti pločasti kolektor sa visokoeficijentnom prevlakom slitinastog titana. * Izvedba vijugavog bakrenog apsorbera s integriranim sabirnim vodovima. Do 10 kolektora se paralelno mogu priključiti. * Univerzalno primjenjiv za montažu na krov, integraciju u krov i slobodnu montažu – može se montirati okomito i vodoravno. * Atraktivan dizajn kolektora, okvir u RAL 8019 (smeđa). Po želji se okvir može isporučiti u svim drugim RAL bojama. * Selektivno prevučeni apsorber, poklopac od solarnog stakla sa malim udjelom željeza i toplinska izolacija s visokim djelovanjem su odgovorni za visoke solarne učinke. * Trajno brtvljenje i visoka stabilnost zbog okolno svinutog aluminijskog okvira i izravno izvedenog zabrtvljenja ploče. * Stražnja stijenka od aluminij-cinka je sigurna od proboja i otporna na koroziju, fiksirana stražnja stijenka. * Viessmann pričvrsni sustav je jednostavan za montažu, opremljen statički ispitanim sastavnim dijelovima od plemenitog čelika i aluminija, sigurnim od korozije – jedinstven za sve Viessmann kolektore. * Brzo i sigurno priključenje kolektora zbog fleksibilnih utičnih spojnika spiralne cijevi od plemenitog čelika.

Vitosol_200_F

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T je direktno prostrujavani cjevasti vakuumski kolektor, idealan za montažu neovisno o položaju. S novim dizajnom kolektorskog kućišta, Vitosol 200-T se harmonično uklapa u sliku krova.

Toplina sunca efikasno iskorištena Apsorber prevučen slojem Sol-Titan hvata posebno mnogo solarne energije i tako jamči visoki stupanj djelovanja. Posebno djelotvorna toplinska izolacija zajamčena je vakuumom u cijevima. Zbog toga nema gotovo nikakvih gubitaka između staklenih cijevi i apsorbera – a kolektor može i manje solarno zračenje iskoristiti za korisnu toplinu. Dugoročno visoko iskorištenje energije Viessmann solarni kolektori predviđeni su za natprosječni dugi vijek trajanja. Jamstvo za to su visokokvalitetni materijali otporni na koroziju, npr. staklo, aluminij, bakar i nehrđajući čelik. Apsorber je integriran u vakuumsku cijev. Na taj se način štiti od vremenskih utjecaja i prljavštine i osigurava trajno visoko iskorištenje energije. Brza i sigurna montaža Kolektori Vitosol 200-T isporučuju se u predmontiranoj modularnoj izvedbi. Zahvaljujući inovativnom utičnom sustavu, cijevi se mogu jednostavno i brzo ugraditi u svakom položaju, bez potrebe za alatima i otvaranjem priključnog kućišta. Cijev utaknuti u cijevi razvodnika - klik - i gotovo. Nakon toga se pojedine cijevi mogu okrenuti i tako optimalno usmjeriti prema Suncu. Međusobno spajanje kolektora provodi se sa provjerenim utičnim spojnicama valovitih cijevi, od nehrđajućeg čelika. Pregled prednosti: * Izravno prostrujavan vakuumski cijevni kolektor visoke djelotvornosti, za visoko iskorištenje solarne energije. * Univerzalno primjenjiv zahvaljujući okomitoj ili vodoravnoj montaži neovisno od položaja, na krovove i pročelja. * Lakši i sigurniji priključak pojedinačnih cijevi zahvaljujući inovativnom utičnom sustavu. * Vakuumske cijevi ugrad-ene u površinu apsorbera neosjetljive su na prljavštinu. * Cijevi se mogu optimalno usmjeriti prema Suncu i na taj način se postiže maksimalno iskorištenje energije. * Toplinska izolacija visoke djelotvornosti kućišta kolektora na minimum smanjuje toplinske gubitke. * Jednostavna montaža zahvaljujući Viessmann sustavu pričvršćenja i utičnim spojnicama valovitih cijevi, od nehrđajućeg čelika. * Priključak polaznog i povratnog voda na jednoj strani, preko sabirnog voda ugrađenog u kućište kolektora, na minimum smanjuje troškove za polaganje cijevi. * Privlačan dizajn kolektora, a kućište kolektora je RAL 8019 boje (smeđe).

Vitosol_200_T

Vitosol 300-T

Vakuumski cijevni kolektor Vitosol 300-T visoke učinkovitosti, radi prema provjerenom Heatpipe principu i zbog toga nudi posebno visoku pogonsku sigurnost.

S jedne strane, područja primjene Vitosol 300-T su instalacije kod kojih se sa duljim fazama visokog solarnog zračenja bez oduzimanja topline, može računati sa tzv. fazama stagnacije. Suho spajanje Heatpipe cijevi u kolektoru i integrirano ograničenje temperature jamče posebno visoku pogonsku sigurnost. Heatpipe princip za visoku pogonsku sigurnost Kod Heatpipe principa solarni medij ne struji kroz cijevi izravno. Umjesto toga medij cirkulira u specijalnom apsorberu, isparava kod solarnog zračenja i preko izmjenjivača topline predaje toplinu solarnom mediju. Duotec: Dvostruko bolja izmjena topline Kondenzatori su potpuno okruženi patentiranim izmjenjivačem topline sa dvostrukim cijevima Duotec. On posebno dobro preuzima toplinu i predaje je mediju nosaču topline koji struji pored. Jednostavna montaža i održavanje Kod montaže se kolektori mogu međusobno spojiti preko provjerenih utičnih spojnica valovitih cijevi, od nehrđajućeg čelika. Pojedinačne cijevi se aksijalnim okretanjem točno usmjeravaju prema Suncu. Spajanje cijevi provodi se suhim postupkom, tj. bez izravnog kontakta medija i solarnog medija. Na taj način nastaje besprijekoran spoj cijevi, koje npr. omogućavaju i zamjenu pojedinih cijevi kod napunjene instalacije. Sigurnost od pregrijavanja Ograničenje temperature integrirano u Vitosol 300-T štiti instalaciju od pregrijavanja kod duljeg stajanja. Visokokvalitetni materijali Pouzdanost, sigurnost pogona i dugi vijek uporabe na visokoj razini, jamče visokokvalitetni materijali otporni na koroziju. Među ostalim koristi se staklo, aluminij, bakar i nehrđajući čelik. Pregled prednosti: * Vakuumski cijevni kolektor visoke djelotvornosti, prema Heatpipe principu, za visoku sigurnost pogona. * Neosjetljivost na prljavštinu, površina apsorbera u vakuumskim cijevima, sa prevlakom od titana. * Djelotvoran prijenos topline preko potpuno okruženih kondenzatora, u Duotec izmjenjivaču topline sa dvostrukim cijevima. * Cijevi se mogu optimalno usmjeriti prema suncu i na taj način se može maksimalno povećati iskorištenje toplinske energije. * Toplinska izolacija visoke djelotvornosti, kućišta kolektora, na minimum smanjuje toplinske gubitke. * Integrirano ograničenje temperature regulira toplinsku struju kod vrlo visokih temperatura kolektora. * Jednostavna montaža preko Viessmann sustava montaže i spajanja * Privlačan dizajn kolektora, a kućište kolektora je RAL 8019 boje (smeđe)

Vitosol_300_T

Kontaktirajte nas +387 34 352 099

Toplina Vašeg doma naša je misija.

Copyright © 2018 TERMIKA d.o.o. All Rights Reserved