Masterflame_II

Moderan kamin

Ekonomičan i ekološki osvješten način grijanja doma, a sa fino i pažljivo odabranom oblogom postaje i estetski neodvojiv dio interijera. Onda, koji je kamin za Vas?

Bitno pitanje: Za koju svrhu bi se kamin koristio?

Ako je svrha kamin da grije samo jednu sobu, kao npr. dnevni boravak, u prijelaznom razdoblju tada možemo preporučiti tzv. jednoplaštne kamine.

Ako trebate kamin s kojim bi se grijao više od jedne prosorije tada Vam treba kamin sa izmjenivačem toploga zraka (tzv. dvoplaštni kamini). Na kamin se montira izmjenjivač te se flexibilnim crijevima, obično promjera 150mm, izrađene od aluminija te izolirane, poveže sa izmjenivačem kamina i odvodi se topli zrak u prostorije koje se žele grijati. Kamin mora biti jače snage kako bi mogao grijati sve prostorije koje su predviđene za grijanje. Cijevi kojima se odvodi topli zrak ne bi smijele biti duže od 12m, te postavljene što ravnije.

Masterflame_2

Kamin za centralno grijanje

Ako kaminom planirate grijati cijelu kuću, tokom cijle godine tada Vam preporučijemo kamin za centralno grijanje. 

Snaga kamna mora se odrediti po više parametara. Veličina (kvadratura) objekta, izolacija objekta, gubitci topline... sve to utječe na odabir kamina. Ako se uzima kamin na za centralno grijanje, tada treba uzeti u obzir i količinu vode koju kamin sadrži.

Vizualni izgled kamina je također važan parametar za obabir kamina. Oblici strakla (ravno staklo, prizmatično staklo, panoramsko staklo, L oblik stala, U oblik stakla.

Kontaktirajte nas +387 34 352 099

Toplina Vašeg doma naša je misija.

Copyright © 2018 TERMIKA d.o.o. All Rights Reserved