Omega FS

 • 10 godišnja garancija - garancija je osigurana kvalitetnom češkom proizvodnjom, te korištenjem samo najboljih materijala.
 • 4 godišnja garancija LACFire ploča - ploče koje se nalaze unutar ložišta izrađene su od visokokvalitetnog i temperaturno otpornog betonative.
 • Vrata kamina se mogu podizati prema gore i dole, sa reduciranom bukom mehanizma. Također mogu se otvarati i lateralno radi čišćenja stakla.
 • Visoki učin izgaranja radi primarnog, sekundarnog i tercijarnog zraka.
 • Čišćenje stakla prilokom gorenja gamina uz pomoć tercijarnog zraka.
 • Snaga kamina: 12-18 kw
 • Nominalna snaga: 15 kW
 • Učinkovitost: 82%
 • Model: Vrući zrak
 • Potrošnja drveta: 4,5 kg/h
 • Otvaranje vrata: Vertikalno i horizontalno
 • Grijani prostor: 195 - 420 m3
 • Širina stakla 90,00cm
 • Promjer dimnjaka: 200mm

Omega LS

 • 10 godišnja garancija - garancija je osigurana kvalitetnom češkom proizvodnjom, te korištenjem samo najboljih materijala.
 • 4 godišnja garancija LACFire ploča - ploče koje se nalaze unutar ložišta izrađene su od visokokvalitetnog i temperaturno otpornog betonative.
 • Vrata kamina se mogu podizati prema gore i dole, sa reduciranom bukom mehanizma. Također mogu se otvarati i lateralno radi čišćenja stakla.
 • Visoki učin izgaranja radi primarnog, sekundarnog i tercijarnog zraka.
 • Čišćenje stakla prilokom gorenja gamina uz pomoć tercijarnog zraka.
 • Snaga kamina: 12-18 kw
 • Nominalna snaga: 15 kW
 • Učinkovitost: 82%
 • Model: Vrući zrak
 • Potrošnja drveta: 4,5 kg/h
 • Otvaranje vrata: Vertikalno i horizontalno
 • Grijani prostor: 195 - 420 m3
 • Širina stakla 90,00cm
 • Promjer dimnjaka: 200mm

Omega RS

 • 10 godišnja garancija - garancija je osigurana kvalitetnom češkom proizvodnjom, te korištenjem samo najboljih materijala.
 • 4 godišnja garancija LACFire ploča - ploče koje se nalaze unutar ložišta izrađene su od visokokvalitetnog i temperaturno otpornog betonative.
 • Vrata kamina se mogu podizati prema gore i dole, sa reduciranom bukom mehanizma. Također mogu se otvarati i lateralno radi čišćenja stakla.
 • Visoki učin izgaranja radi primarnog, sekundarnog i tercijarnog zraka.
 • Čišćenje stakla prilokom gorenja gamina uz pomoć tercijarnog zraka.
 • Snaga kamina: 12-18 kw
 • Nominalna snaga: 15 kW
 • Učinkovitost: 82%
 • Model: Vrući zrak
 • Potrošnja drveta: 4,5 kg/h
 • Otvaranje vrata: Vertikalno i horizontalno
 • Grijani prostor: 195 - 420 m3
 • Širina stakla 90,00cm
 • Promjer dimnjaka: 200mm

Sigma FS

 • 10 godišnja garancija - garancija je osigurana kvalitetnom češkom proizvodnjom, te korištenjem samo najboljih materijala.
 • 4 godišnja garancija LACFire ploča - ploče koje se nalaze unutar ložišta izrađene su od visokokvalitetnog i temperaturno otpornog betonative.
 • Vrata kamina se mogu podizati prema gore i dole, sa reduciranom bukom mehanizma. Također mogu se otvarati i lateralno radi čišćenja stakla.
 • Visoki učinak izgaranja radi primarnog, sekundarnog i tercijarnog zraka.
 • Čišćenje stakla prilokom gorenja gamina uz pomoć tercijarnog zraka.
 • Snaga kamina: 7 -13 kw
 • Nominalna snaga: 13 kW
 • Učinkovitost: 85%
 • Model: Vrući zrak
 • Potrošnja drveta: 2,6 kg/h
 • Otvaranje vrata: Vertikalno i horizontalno
 • Grijani prostor: 105 - 333 m3
 • Širina stakla 70,00cm
 • Promjer dimnjaka: 200mm
 • Težina kamina: 235kg

Sigma LS

 • 10 godišnja garancija - garancija je osigurana kvalitetnom češkom proizvodnjom, te korištenjem samo najboljih materijala.
 • 4 godišnja garancija LACFire ploča - ploče koje se nalaze unutar ložišta izrađene su od visokokvalitetnog i temperaturno otpornog betonative.
 • Vrata kamina se mogu podizati prema gore i dole, sa reduciranom bukom mehanizma. Također mogu se otvarati i lateralno radi čišćenja stakla.
 • Visoki učinak izgaranja radi primarnog, sekundarnog i tercijarnog zraka.
 • Čišćenje stakla prilokom gorenja gamina uz pomoć tercijarnog zraka.
 • Snaga kamina: 7 -13 kw
 • Nominalna snaga: 13 kW
 • Učinkovitost: 85%
 • Model: Vrući zrak
 • Potrošnja drveta: 2,6 kg/h
 • Otvaranje vrata: Vertikalno i horizontalno
 • Grijani prostor: 105 - 333 m3
 • Širina stakla 70,00cm
 • Promjer dimnjaka: 200mm
 • Težina kamina: 235kg

Sigma RS

 • 10 godišnja garancija - garancija je osigurana kvalitetnom češkom proizvodnjom, te korištenjem samo najboljih materijala.
 • 4 godišnja garancija LACFire ploča - ploče koje se nalaze unutar ložišta izrađene su od visokokvalitetnog i temperaturno otpornog betonative.
 • Vrata kamina se mogu podizati prema gore i dole, sa reduciranom bukom mehanizma. Također mogu se otvarati i lateralno radi čišćenja stakla.
 • Visoki učinak izgaranja radi primarnog, sekundarnog i tercijarnog zraka.
 • Čišćenje stakla prilokom gorenja gamina uz pomoć tercijarnog zraka.
 • Snaga kamina: 7 -13 kw
 • Nominalna snaga: 13 kW
 • Učinkovitost: 85%
 • Model: Vrući zrak
 • Potrošnja drveta: 2,6 kg/h
 • Otvaranje vrata: Vertikalno i horizontalno
 • Grijani prostor: 105 - 333 m3
 • Širina stakla 70,00cm
 • Promjer dimnjaka: 200mm
 • Težina kamina: 235kg

Kontaktirajte nas +387 34 352 099

Toplina Vašeg doma naša je misija.

Copyright © 2018 TERMIKA d.o.o. All Rights Reserved